Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

358168.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Lê Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2658 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17070 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này