Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Đông Hội
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học số 1 Hòa Mỹ Tây
Quận/huyện Huyện Tây Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1932 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này