Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Duy Ngan
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duyngan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Phương, Trần Duy Ngân
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 295 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 249 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này