Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tuấn Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thông Nông
Quận/huyện Huyện Thông Nông
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đàm Văn Hiển, Hoàng Trường Giang
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 364 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1636 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này