Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

26874.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Minh Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Chiasedongnghiep
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Thành Phố Yên Bái
Quận/huyện Thành phố Yên Bái
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hoàng Trung Kiên, Hoàng Ngọc Quang
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 195 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2327 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này