Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thúy Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lehanhlinh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Liên Sơn
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Tình, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 161 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 28 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15925 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này