Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

247848.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/anhminh38
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Đặng Thai Mai
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Hoà, Nguyễn Ngọc Thanh
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6427 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2592 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này