Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

247391.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Tứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/HoangVanTu74
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Phú
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu giáo viên - Chiến sĩ thi đua
Xác thực bởi Hoàng Văn Chương, Hoàng Văn Chương
Đã đưa lên 145 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 69 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65065 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này