Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

211278.jpg";i:1;i:150;i:2;i:191;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Ý
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/myy72
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Hậu
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu
Xác thực bởi Phan Quốc Tuấn, Phan Văn Thảo
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 22 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5383 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này