Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1745635.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Trần Thanh Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Tiến
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 382 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này