Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Dương Thùy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Bắc Bình
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Giới thiệu chua co
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Giao Ngôn, Nguyễn Thanh Thuận
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 66 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này