Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

153228.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lãng Nhân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Xa
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Trương Trung Việt, Điền Nhân
Đã đưa lên 108 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 159 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 32 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12945 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này