Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/syhoang1577
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghi Lộc 3
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Hùng Cường
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2863 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29069 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này