Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1500589.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Thứ 11
Quận/huyện Huyện An Minh
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giáo viên Ngữ Văn
Xác thực bởi Trần Việt Xô, Châu Thuỵ Xuân Thy
Đã đưa lên 99 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19891 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này