Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

144927.jpg";i:1;i:134;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Hoàng Vân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangvan1975
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Phan, Trần Văn Toản
Đã đưa lên 587 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11464 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 114 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28226 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này