Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đặng Hoàng Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thống Linh
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Ngọc Thạch, Thpt Thống Linh
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5483 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17427 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này