Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trân Võ Trinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Châu Văn Liêm
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Hải Bảo, Cao Thanh Nhân
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9634 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13824 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này