Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thị xã Buôn Hồ
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Nguyễn Thị Lành, Phòng Giáo Dục Tx Buôn Hồ
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1471 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6289 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này