Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

13803.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đôn Hộ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sào Nam
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Tôn Nữ Bích Vân, Đỗ Văn Nhỏ
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 624 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4953 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này