Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Cư Jút
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2660 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 41 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8758 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này