Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1344232.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Việt Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lĩnh Nam
Quận/huyện Quận Hoàng Mai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu hoc gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này