Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1341542.jpg";i:1;i:150;i:2;i:199;}}-photo
Họ và tên Đỗ Thành Thực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Tiên Nguyên
Quận/huyện Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy cực giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này