Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Trần Ái
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranaigv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Bố Trạch
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Minh Hải, Nguyễn Thị Vân
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1607 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61711 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này