Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Thương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thuong_guitar
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghệ thuật
Quận/huyện Quận Hoàn Kiếm
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 840 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 580 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này