Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Mai Thanh Sen
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bông Sao
Quận/huyện Quận 8
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 382 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 214 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74636 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này