Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lê Phương
Giới tính Nam
Website https://phuonglnaoe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thạch Thành 1
Quận/huyện Huyện Thạch Thành
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Thế Cưòng
Đã đưa lên 310 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 945 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 341 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19976 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này