Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hoàng Duy Nam, Ktv Duy Nam
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9164 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này