Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thanh Hải
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Tòng Bạt
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 153 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này