Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tam Nông
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Hùng Cường, Phạm Hùng
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 836 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18525 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này