Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Linh Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Đinh Khánh Châu, Ngọc Huyền
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 536 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 744 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này