Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quế
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong CDCN Viet Bac
Tỉnh/thành Thai Nguyen
Giới thiệu Nhì Quốc gia
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 109 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8240 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này