Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đào Thị Tuyết Chinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú La
Quận/huyện Quận Hà Đông
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1958 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18001 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này