Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Hưng Khánh
Quận/huyện Huyện Trấn Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 259 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này