Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Thành
Quận/huyện Huyện Yên Hưng
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6758 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8224 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này