Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vn68
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Quận/huyện Quận Tây Hồ
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Anh, Hoài Thu
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 56 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này