Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Cao Răm
Quận/huyện Huyện Lương Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Giới thiệu giỏi hùng biện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 536 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39454 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này