Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Minh Công
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Việt Hùng
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 468 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này