Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1089187.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đảng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dang_lan_06
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đặng Lễ
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Hữu Hạnh, Đoàn Khắc Luật
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 395 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2527 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này