Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Quang Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Khoa Sư phạm Đại học Đà Lạt
Quận/huyện Thành phố Đà Lạt
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu Là giáo viên chuyên Toán tại trung tâm luyện thi Star 47- Bùi Thị Xuân - Đà Lạt-Lâm Đồng.
Xác thực bởi Lô Xuân Thống, Đoàn Kim Long
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2026 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42126 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này