Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Hậu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanhaukg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đường Xuồng
Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Hải Đoàn, Phạm Hải Đoàn
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4029 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11182 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này