Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1071888.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Bắc Thái Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trung tâm GDTX Phú Tân
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Giới thiệu Ghét dối trá.
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thuận, Ngô Thị Lý
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2391 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 142 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2958 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này