Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Y Jút
Quận/huyện Huyện Cư Kuin
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Tổ Toán Trường Thpt Y Jút, Lưu Phi Hoàng
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2088 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11194 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này