Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1066864.jpg";i:1;i:132;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hà Quốc Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Tĩnh Bắc
Quận/huyện Huyện Lộc Bình
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu hai nam dat GV day gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1421 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 133 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này