Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Kiên Nhẫn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lam Cốt
Quận/huyện Huyện Tân Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2951 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1186 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này