Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lâm Đạo Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 621 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 335 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này