Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

106094.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Đỗ Minh Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Hoang2007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thượng Nhật
Quận/huyện Huyện Nam Đông
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Lê Thị Phương, Trần Văn Danh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 119 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này