Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Hữu Nhân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tà Pứa
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 4
Xác thực bởi Thái Bá Tuấn, Phạm Văn Thắng
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 714 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11824 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này