Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thị xã Sa Đéc
Quận/huyện Thành phố Sa Đéc
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 278 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3095 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này