Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Lê Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Tây
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Minh Hào, Nguyễn Vũ Hoàn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 640 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này