Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên lâm quang tính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vị Thắng
Quận/huyện Huyện Vị thủy
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 114 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 792 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này